Pửa ngài mủa hè – Trưa hè

  TÀY NGỮ: PỬA NGÀI MỦA HÈ Tác giả: Hoàng An Lít lít ngài hè đét chẳng lai Chằng chằng nhỏi roọng đát slim quai Nổc chòn tẩư ngoạ lao lừm rỏn Ma chuốn thang đuây đửa dỏt thai Lỉu lỉu phạ kheo nhòm poót kị Khao khao tổng lẹng piếm tằng đai Ước rừ … Đọc tiếp

Co chay, tua liệng – Cây trồng vật nuôi

TÀY NGỮ CO CHAY, TUA LIỆNG Ái đo kin nủng hẩư rườn rà Mẻn chắc mủng ngòi thắp thói xa Chay mạy, chướng sluôn, pền vưởn mác Liệng mu, liệng cáy, poóng thôm pia Xắc xăn, chăm chướng từng đon rẩy Vổc vận, thây thư  mọi rẩư nà Chắc chọn co chay, tua cúa liệng … Đọc tiếp

Thông báo: Về việc xây dựng website ngôn ngữ Tày

Ngày 25/05/2020 chúng tôi chính thức mở website thử nghiệm về việc nghiên cứu phục hồi lại hệ thống chữ viết và chuẩn hóa ngôn ngữ Tày. Rất mong được cộng đồng những người đang sử dụng tiếng Tày ủng hộ, đóng góp ý kiến, tài liệu để nội dung ngày càng phong phú và … Đọc tiếp