Thông báo: Khôi phục lại dự án Từ điển tiếng Tày giai đoạn 2

Kính gửi lời chào tới toàn thể cộng đồng yêu mến ngôn ngữ dân tộc Tày! Qua một thời gian dài, chuẩn bị tài liệu, nội dung và lên phương án bổ sung hợp lý hơn các tài liệu, đội ngũ chúng tôi trân trọng thông báo sẽ khởi động lại dự án giai đoạn … Đọc tiếp

Học toán tiếng Tày – Slon Tỉnh: Phép cộng và phép trừ

SLON TỈNH: ÔN CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 Chương 01: Ôn chương trình lớp 1 SLÍ PHEP TỈNH CHANG PHẠM VI 20 Phep cộng vạ phep trừ Bài 001: Tó nả rườn trường đạ chay 16 co mac nhản (ngận) dá. Học sinh tẻo chay lai 4 co thêm. Xam nả rườn trường láo lúng mì … Đọc tiếp

Học toán tiếng Tày – Slon tỉnh: Lớp sloong phổ thông (Tập 1)

SLON TỈNH Lớp sloong phổ thông (tập 1) Rườn xuất bản giáo dục – Hà Nội 1964 Sắp chữ, in và toỏng sách dú Liên xưởng CTHD Lê Văn Tân 136, phố Hàng Bông – Hà Nội. Số lượng in 1.830c. Số XB07MN.  Xong vằn 10-9-1964. Phac lưu chiểu bươn 8-1964. Giá 0.34đ HỌC TOÁN … Đọc tiếp

Shon chin giú – Tính làm liều

TỈNH HAY NẮU, HAY HẾT LẠI. Lúc tầư lầu cảng mòn lăng, lự hết tèo lăng lầu giá đảy phát shính, hết lại. Hết lại lừm lẹo tajo-lỵ, mì lúc tejo shinh oóc hết coàng thêm. Tuyện – Tại hết lại chắng tầư mèng thương đát (đót). Đinh mejn tua mèng thương đát. Đinh oóc … Đọc tiếp

Shon chin giú – Tính ghen

TỈNH GHEN Lầu nắm pền ghen đuổi cần tầư, nắm pền she toọng hết hại cần tầư shắc pày. Tuyện – Tua đếc hay ghen. Hò Mạo ghen tua noọng te. Mạo hăn mẹ oóc điếp tua noọng te hơn te, te mì toọng ghen. Mej oóc chắc ý chắng loọng mà cạ: “Noọng te … Đọc tiếp

Shon chin giú – Tính hay chế nhạo

TỈNH HAY TÁU CẦN Lầu nắm pền táu cần. Lúc tầư lầu châjp cần mắc phiểjc nắm đây, lầu lèo tham khắm, xa cách pang choji cần. Pện nẩy chắng chưj cạ tua cần đây. Tuyện – Tua đếc hay táu cần (chế nhạo) Đinh khua Giáp – Bai pij noọng pằng dặu khua Đinh … Đọc tiếp

Shon chin giú – Tính hay nói xấu người khác

TỈNH HAY P’UỐI XẨU CẦN Au tuyện cúa cần mà p’uối hết hẩư cần mất tha nả (danh giá) lej toọng nắm đây, nắm chắc shưởng. Lầu nắm (a) pền cảng xẩu hẩư cần tầư. Tuyện – Tua đếc hay p’uối xẩư cần . Ông Mậu cảng tuyện cá Bính Mì vằn giú lườn ông … Đọc tiếp