Bại cằm lượn – Mấy câu lượn

Đây là thơ BẠI CẰM LƯỢN của tác giả Hữu Tiến, trong thơ Ban biên tập đã thay nội dung

Mủa xuân thành Rì chiêng

Tôi (đôi) thành Sloong

Cốc mác tào (gốc quả đào) thành Cốc mạy phăng (gốc cây đào)


TÀY NGỮ

Rì chiêng pi cón

sloong slao báo

Nẳng tẩư cốc mạy phăng hết lượn

Sloong cần doại hẩư căn

Bại cằm lượn mjạc tồng nặm luây

Bại cằm lượn lủng bặng hai slíp hả

Co mác tứn nhỏt khiêu

Bjooc liện phung phú phí

 

Rì chiêng pi lăng

Mẻ lủc slao lồng lảng lèo phua

Lạo lủc báo cốn đeo, cốn toọc

Pây xa cằm lượn cáu

Co mác bấu buốt bâư

Bjooc páy phông sắc nậu.

VIỆT NGỮ

Mùa xuân trước

Có đôi trai gái

Ngồi bên nhau dưới gốc đào  hát lượn

Họ trao cho nhau

Những câu lượn vui như  nước chảy

Những câu lượn sáng như trăng rằm

Cây đào lắng nghe

Rì rầm hoa nở

 

Mùa xuân sau

Người con gái đội nón về nhà chồng

Có chàng trai lủi thủi một mình

Đi tìm câu lượn cũ

Cây đào rưng rưng

Hoa không nở.

rì chiêng