Bjooc phăng cúa cần Hà Nội

Tẳm pửa thâng cà này, cần Hà Nội chăn năt bjooc phăng khẩu slì Nèn. Cần Hà Nội mì lai chèn lẻ dự co phăng mì hình đây dưởng. Co phăng Hà Nội đây nhoòng mạy kheng, eng, nẳm mì lai bâư kheo, bjooc đáo.

Co phăng Hà Nội khai thuổn bại phố, phường to khai lai dú háng Hàng Lược, Háng Mơ, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, Văn Miếu; bại phố Hàng Đậu, Phan Đình Phùng, Hàng Cót… vạ liệp bản cáu Nhật Tân.

Khay khua cúa cần lược đảy cáng bjooc ngám cò.

Vạ cần Hà Nội năt bjooc phăng lẻ chăn quai slỉnh. Bjooc cắm lai rụ nọi vận ngòi hăn dưởng slướng cúa slì chiêng Hà Nội. Cần Hà Nội dự bjooc phăng sle au mà chèn cúa, hôn hỉ dú chang cần, chang pi.

Cần Hà Nội khảu tẳm sluôn dự bjooc phăng.

Nèm páo: Thình cần vạ búng pù

Tiểng Việt ngòi dú: Bjooc phăng cúa cần Hà Nội