Giới thiệu

Tiếng Tày Nùng là ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng người Tày – Nùng đã từ nhiều thế kỷ, đặc biệt phổ biến ở khu vực Đông Bắc Việt Nam. Là kho tàng ngôn ngữ, văn hóa, tục lễ, lễ tết rất đồ sộ.

Tuy nhiên theo tiến trình lịch sử ngôn ngữ có nhiều biến điệu vùng miền đặc trưng khác nhau.

Ban biên tập có ý tưởng xây dựng một cộng đồng mở về ngôn ngữ, để lưu trữ, thống nhất khái niệm và tạo nên một tập hợp phong phú hơn cho ngôn ngữ Tày.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện tại, khi khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, giao thương không ngừng phát triển. Nhiều khái niệm mới đã xuất hiện, phải bổ sung để bắt kịp thời đại.

Nội dung chính của cộng đồng sẽ xây dựng theo lộ trình

  • Phát triển từ điển tra cứu: Đặc biệt dựa trên tài liệu của TỪ ĐIỂN TÀY NÙNG VIỆT về cơ bản. Nhóm phát triển sẽ bổ sung thêm hình ảnh, học liệu, câu từ làm phong phú thêm phần từ vựng, hỗ trợ ứng dụng vào tính huống thực tế dễ dàng hơn, tạo thêm ghi nhớ khái niệm giải thích bằng tiếng Việt tường minh.
  • Phát triển các chủ điểm ngôn ngữ: Bổ sung các hội thoại, bài khóa, video giảng dạy để góp phần nâng cao trình độ ngôn ngữ cộng đồng.
  • Bổ sung thêm tư liệu phong phú: Anh văn, Hán văn, và những học liệu đã được nhiều chuyên gia nghiên cứu sưu tầm và công bố.
  • Bổ sung thêm phần chữ viết Cổ
  • Bổ sung thêm các ca từ, văn vè, truyện cổ tích, truyền thuyết.

Khối lượng công việc thực sự rất đồ sộ, vì vậy chúng tôi rất mong được các thành viên gần xa hỗ trợ thêm thông tin để Cộng đồng và website ngày càng phát triển.