Khửn tàng tức slấc – Lên đường đánh giặc

Khửn tàng tức slấc (Lên đường đánh giặc) là một trong số ít những tập thơ được viết bằng song ngữ Tày – Việt của văn học Bắc Kạn. Hành trình lên được đánh giặc được tác giả Hà Thiêm Thưởng, sinh năm 1928 tại xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn


Các đoạn trích, được tập hợp từ Báo Bắc Kạn.

Chú thích của ban biên tập: Việc dịch ra Việt ngữ, người dịch đã chủ đích điều chỉnh ý của câu nguyên gốc nên bản dịch chỉ có giá trị tham khảo. Thêm nữa cách dùng Tày ngữ, có nhiều từ mượn Việt ngữ để gieo vần, không sử dụng từ nguyên gốc.

 1. Ất Tỵ niên ngám khẩu mủa thu
 2. Tha vằn bỏn pjai pù Việt Bắc
 3. Chỏi nặm mường ăng ắc thôm nà
 4. Nộc khang píc tềnh phja lỉn cáng
 5. Pja quắt hang lưởn giản lỉn vằng
 6. Pết, hán oóc cheng căn đăm nặm
 7. Slao báo khang mản cẩm chang nà
 8. Nặm tốc lái khẩu na hán tôổng
 9. Chợ têm cúa, háng củng têm cần
 10. Việt Bắc slí cóc bân lủng tỏa…

….

 1. Pjặp tha ăn nả phạ pền đăm
 2. Phấn bên nả, bên lăng bền bủng
 3. Mòng lắt lý động đính khau phja
 4. Pết cáy phộng oóc nà ngao ngản
 5. Ma lèn mà tẩư lảng hang kho
 6. Mu eng thiếu khửn pò lít lít
 7. Lục đếch slắn đít đít chang pầu
 8. Mỵ mà cướp đin lầu hại quả
 9. Sủng mền bẳn, bom phjáo lồng mà
 10. Cừn vằn bấu khay tha oóc đảy…
 1. Năm Ất Tỵ (1965) Chớm bước vào thu
 2. Việt Bắc mặt trời nhô đỉnh núi
 3. Soi bản mường soi tới ruộng ao
 4. Chim dang cánh đỉnh cao vờn nắng
 5. Cá vẫy đuôi lội suối nước trong
 6. Vịt, ngỗng bơi ngoài đồng khua nước
 7. Gái trai trải lúa mượt đồng xanh..
 8. …. chưa dịch
 9. Chợ đông, khách hàng tranh mua bán
 10. Việt Bắc trời tỏa sáng bốn phương…

 1. Chớp mắt những mây đen u ám
 2. Tiếng gầm rít náo loạn không trung
 3. … chưa dịch
 4. Gà, vịt bay tứ tung ngoài bãi
 5. Chó cụp đuôi sợ hãi chạy rông
 6. Heo con lao lên rừng như chuột
 7. Trẻ thơ thét hoảng hốt trong nôi
 8. Lũ giặc cướp đất trời độc quá
 9. Súng nó bắn, bom phá đường thôn
 10. Quê hương ta khó lòng mở mắt…

warior