Lễ cúng giải hạn đầu năm

Lễ cúng có lễ vật:

  1. Hua mu
  2. Cay
  3. Pết
  4. Ba bát gạo để cắm hương
  5. Bjoóc, mác, bánh giầy; 
  6. Chiếc bồ vía bằng nõn chuối cho thầy cúng làm phép, rồi con cháu đong gạo đổ vào chiếc bồ vía cho đến khi đầy (thêm vía cho cha mẹ);
  7. Ba chiếc lầu làm bằng bẹ chuối, tầng lầu trên bày hoa quả, tầng lầu dưới để thịt, bên cạnh đặt cây chuối với cây tre nhỏ gọi là cây mệnh, lễ cúng xong sẽ đem đi trồng;
  8. Ban thờ bày rượu, bjoóc, mác, bánh giầy; nơi thờ bà mụ có đôi bánh dầy, chiếc to màu đỏ thể hiện cho bầu vú của mẹ sinh, chiếc nhỏ màu trắng thể hiện cho núm vú của mẹ được đặt lên trên… 

Ký của Hoàng Thế Sinh