Phảng lài (phong slư) – Thư tình (trích đoạn)

Đây là các đoạn trích tập hợp lại

LOVE LETTER


Thu thiên vằn dú quẹng buồn lai

Căm bút chép phảng lài phác bạn

…..

Xuân thiên vằn dú buồn chứ bạn

Thêm tiểng mèng chang ngạn roọng slương

Cừn vằn noọng lo slướng phển lầng

Khảm bươn slí tẻo thâng bươn hả

Vằn pây thâng lốc chả đăm nà

Tậư nhiên ón pác tha pác nả

Chứ thâng cằm phi cạ tương tư

Vằn lốc chả sloong mừ cót kháu

Tiểng cạ pây rèo pậu hết công

Cố slưởng gàm pây thâng thẻo dản

Tậư nhiên bấu xẩư cháng đuổi cần

Mặc phạ đét phạ pjân noọng chứ

Ngày thu về vắng vẻ buồn thay

Cầm bút viết thư tình gửi bạn

….

Tiết xuân ngày tương tư nhớ bạn

Thêm tiếng ve rừng khắc khoải thương

Đêm ngày em lo lắng không nguôi

Qua tháng Tư lại đến tháng Năm

Ngày đi làm nhổ mạ cấy lúa

Tự nhiên mặt rầu rĩ âu sầu

Nhớ đến lời chàng dặn tương tư

Ngày nhổ mạ hai tay bó gối

Tiếng là đi theo họ làm công

Cố bước đi đến nơi lại biếng

Tự nhiên không muốn nói cùng ai

Dù mưa hay nắng em đều nhớ

……

 Chú thích: Trang thư đầu hay cuối đều có câu “vàn én” nghĩa là nhờ én chuyển thư đến người thương

Sưu tập bởi Lê Chí Thanh

love letter