Phuối vằn phuối cừn – Phần 3

Slương điếp pì noọng!

Bài viết của Ban biên tập Tiengtay.com sẽ tiếp tục thực hiện việc tập hợp Tày ngữ theo hướng phong phú nội dung. Cung cấp cái nhìn toàn diện về các sinh hoạt cuộc sống, vốn ngôn ngữ văn hóa cổ. Hiện đại hóa tiếng Tày là mục tiêu lâu dài và trường kỳ.

Chúng tôi biết như vậy, mong được quý bạn đọc, đồng bào Tày ngữ ủng hộ.

Thân mến./

Dưới đây là tổng hợp một số câu thành ngữ, tục ngữ của tác giả Văn Hiếu – Báo Cao Bằng


Bươn slí lồng chả, bươn hả đăm nà ~~  Tháng Tư gieo mạ, tháng Năm cấy lúa (Âm Lịch)

Hạ chí bấu đăm nà, Đông chí bấu khòa thúa ~~ Quá tiết Hạ chí không nên cấy lúa, Đông chí không nên gieo các loại đậu đỗ

Pây tổng bấu nắt mà, pây nà bấu nắt tèo ~~ Đi ruộng, đi rẫy không muốn về nhà

Kếp pjạ bấu lìa cúm ~~ Mõ dao thường ở bên mông

Bát bai slam ăn phước, bát cuốc slam ăn mằn ~~  Mỗi lần đào được 3 củ khoai, mỗi lần cuốc được 3 củ sắn

Slam bươn kha sộc, slốc bươn kha loỏng ~~ Nuôi lợn 3 tháng to bằng chiếc cối giã gạo, 6 tháng to bằng chiếc loỏng đập lúa

Pất cáy têm cai, mò vài têm lảng ~~ Gà, vịt đầy sàn nhà, trâu, bò đầy chuồng

Slam bươn le phộc, slốc bươn le nằng ~~  3 tháng trẻ tự biết lật, 6 tháng trẻ tự biết ngồi

Ngần sèn tảng tôm nhả, tha nả tẩy sliên kim ~~ Tiền bạc coi như đất, cỏ; tình cảm con người còn quý hơn nghìn vàng

Nộc quất pây cằn (khằn) nà doái doái, mẻ nhình bấu chắc hết pjải pjền hên ~~  Bìm bịp đi qua bờ ruộng thong thả, con gái không biết dệt vải thành cầy, cáo

Kin tắp phặp lừm ~~ Ăn miếng gan chóng quên công việc hằng ngày

Kin bấu kin, khai bấu khai, liệng cái te ma khốp ~~ Ăn không ăn, bán không bán, nuôi lớn cho chó cắn (nuôi sáo sậu, nuôi chim rừng)

Kin bấu kin, khai bấu khai, chai lù cà lé ~~ Ăn không ăn, bán không bán, chui vào lỗ dế mèn (liên quan đến câu chuyện vui nuôi lợn, bị lừa mất còn mỗi cái đuôi)

daily talk for kiddy