Pửa ngài mủa hè – Trưa hè

 

TÀY NGỮ: PỬA NGÀI MỦA HÈ

Tác giả: Hoàng An

Lít lít ngài hè đét chẳng lai

Chằng chằng nhỏi roọng đát slim quai

Nổc chòn tẩư ngoạ lao lừm rỏn

Ma chuốn thang đuây đửa dỏt thai

Lỉu lỉu phạ kheo nhòm poót kị

Khao khao tổng lẹng piếm tằng đai

Ước rừ rổp đảy xá lồm chặm

Lít lít ngài hè đét chẳng lai.

 

VIỆT DỊCH ~~ TRƯA HÈ

Ong ong cái nắng giữa trưa hè

Rỉ rả điệu sầu khúc nhạc ve

Chó rúc cầu thang nằm hổn hển

Chim chui mái ngói ngẩn tò te

Trời xanh thăm thẳm không bờ chặn

Đồng trắng phau phau vắng bóng che

Ao ước làn mây cơn gió thoảng

Ong ong cái vắng giữa trưa hè

(Hoàng An – dịch)