Shon chin giú – Ăn ở ác

TÀN BẠO (CHIN GIÚ ÁC)

Tỉnh tàn bạo tỉnh xẩu lai, lầu tói đuổi bại cần yểu eng lèng nọi lự cạ tua súc vật, lúc hâư cujng lèo toọng nhân từ lej chắng chưj tua cần.

TuyệnTua đếc chin giú ác.

Đinh cọn tua ma.

vằn Đinh ngòi hăn tua ma cúa lườn pạng sảng (a) p’êjn khẩu lườn te , te liền hắp tu khẩu, thư (b) mạy tejp cọn. Tua ma loọng (vèo) xa tàng ni toỏng bại cúa cái tốc lồng p’éc. Đinh hăn pện nẩy tejo cọn tua ma lai thêm. Tua ma nắu ngằng khốp khẩu kha Đinh pây ám nấng chếp lai. Đinh cót kha năjng giú hảy.

CẰM THAM:

CẰM P’UỐI:

CẰM NEO: