Shon chin giú – Anh trai, chị gái, em trai, em gái

HỌC ĂN Ở là một cuốn sách nhỏ, dành cho lớp đồng ấu (nhi đồng), khi được tiếp xúc với cuốn sách này, chúng tôi khá ngạc nhiên, vì từ những năm 1937, phong trào sử dụng tiếng dân tộc ghi bằng ký tự La Tinh đã truyền đạt rất hiệu quả về mặt ngôn ngữ. Là một tác phẩm nhỏ nhưng đáng quý, bởi những bài học đời thường rèn nếp ăn, nếp nghĩ, nếp sống. Hôm nay, ban biên tập tiếp tục đưa tới những bài học mới. Đối với các từ vựng mới, chúng tôi đã biên soạn bổ sung vào danh mục từ ngữ mới trong từ điển. Trân trọng giới thiệu tới cộng đồng người sử dụng Tày ngữ tại Việt Nam.

Bắt đầu từ bài viết này, ban biên tập chúng tôi sẽ bổ sung thêm giọng đọc (Hoàng Trung Tín) sơ lược và đăng tải video lên trên Youtube để quý độc giả tham khảo thêm.


PIJ CHÀI, PIJ NHÌNH, NOỌNG AO, NOỌNG A

Pij noọng chang lườn pền chin giú thuổn toọng đuổi căn, nhươjng căn, giá đảy cheng caji căn hết hẩư poj mej puồn toọng.

Tuyện – Nhươjng căn.

Lườn ông Bá mì cần lujc nhình tên loọng (a) hết Lân, mì shoong cần lujc chài loọng hết Giáp vạ Ất. Mì vằn, lườn bưởng sảng au hẩư shoong nghé pẻng. Ông Bá doại hẩư sham tua lujc, cạ păn căn chin.

Lân cạ: “Pij lai pi hơn, pij bố chin á, she hẩư shoong noọng chin cần nghé, khói p’á păn căn”

Ất cạ: “Noọng eng hơn noọng nhươjng she hẩư nhình vạ chài chin.”

Giáp cạ: “Nhình cải hơn lej chin ăn nấng, nhằng ăn nấng lej she phấn (b) hò Ất, te nhằng eng hơn mọi cần, nhằng noọng lej pằy lăng coji chin cujng đảy. Sham pij noọng nhươjng căn mại.”

Poj oóc hăn pện nẩy vui toọng chắng cạ:

“Kỷ pij noọng lujc nhươjng căn lej chưj, tọ nhươjng mại lej hết pền lừ? Thôi au mà nẩy she cá păn hẩư”. 

Cảng giá poj oóc au shoong ăn pẻng mà păn hết sham phấn doại hẩư sham tua lujc.

THAM:

  • Mì vằn nấng cần lượng pạng sảng au lăng hẩư ông Bá?
  • Ông Bá au pẻng hẩư cần tầư ?
  • Sham pij noọng păn căn pền lừ?
  • Lăng mà hết lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Pij noọng bặng tin (1) mừ.

CẰM NEO:

  • (1) tin mừ = khen kha (a) vèo; giảo, cho (b) Ò vằng