Shon chin giú – Bênh vực người yếu

KHẨU CÒ CẦN YỂU

Lầu mì lèng hơn cần, lầu nắm pền cậy lèng chin đai cần. Lầu lèo au lèng pây khẩu cò cần yểu eng lèng nọi.

Tuyện – Tua lujc đếc màn pì.

27-sach-hoc-tieng-tay

Tý khẩu cò Mạo

Mạo shon shư giá, cần toọc căm shéc táng mừa lườn. Mì kỷ tua đếc tejp theo há pả (1) cọn te. Mạo hẳy vèo khửn. Tý cujng pây shon shư mà quá ti mển, hăn cần chin hiếp pằng dặu, p’ển pây choji (a). Tý cujng nắm mì lèng, tọ táng hăng khửn (b), p’ả khẩy pây cọn. Kỷ tua đếc tỉ lèo ni. Tý căm khen Mạo cạ:

“Nij nắm lao, nhằng mì ngoj, ngoj shống nij mừa lườn.”

Tý chắc pổn shajy cúa cần lèng lèo khẩu cò cần yểu eng lèng nọi.

THAM:

  • Mạo pây tầư mà?
  • Mì kỷ tua đếc tỏn (c) tàng Mạo hết lăng?
  • Tý p’ển mà khẩu cò pằng dặu pền lừ?
  • Boong cá cạ Tý lej tua cần pền lừ?
  • Ăn pổn shajy cúa cần lènh lèo giú pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Cần lèng khẩu cò cần yểu.

CẰM NEO:

  • (1) há-pả= nạt (a) pây soji (b) phát shính (c) tàng.