Shon chin giú – Biết ơn cha mẹ

Về công ơn sinh thành, chúng ta thường xuyên giáo dục thế hệ trẻ “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” hoặc “Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, trong cuốn Shon chin giú, những bài học về cha mẹ, gia tộc là những vấn đề đầu tiên và liên tục.

CHẮC ƠN POJ MEJ OÓC

Poj mej liệng lujc, công tình khỏ nhọc, bố hết lừ kẻ đảy lẹo. Hết lujc lèo chắc tèn công poj mej.

Tuyện – Tua đếc mì hiểu.

sach-hoc-tieng-tay-9

Poj shấy tham Mạo: ” Lục nghị lăng”

Mì vằn Mạo pây shon shư, ngòi te puồn lai, thâng giờ liêju, giặng giú tij toojc. Pij noọng pằng dạu hết ke cujng majc chaji. Poj shấy hăn lạ chắng tham: “Lujc nẳm lăng mòn ngẩn tằng cần pện nẩy?”

Chiềng shấy nâư nẩy mej oóc khỏi giú lườn (a) lộm chếp lai, nắm pây háng đảy, lujc puồn.

Poj shấy ngoajc (b) nả pây cạ bại lujc hạc (học-trò) giặng giú chung coeng bại tij: “Bong mầư ngòi hò Mạo náo cận nẩy pi tọ te chắc thương điếp poj mej pện nẩy, chăn chử tua đếc mì hiểu”

THAM:

  • Mạo lej tua đếc pền lừ?
  • Mì vằn nấng te hết lăng mòn puồn?
  • Shấy giảo tham te hết lừ?
  • Te pía cằm pền lừ?
  • Poj shấy cạ boong lujc hạc pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Công poj cải bặng khau pù, công mej bặng nặm bó lù luây oóc.

CẰM NEO:

(a) Shườn, lườn, giườn – (b) vajc