Shon chin giú – Chăm chỉ

CHUYÊN CẦN

Shon shư lèo chuyên cần (cổ mẳn shon). Pây shon shư, lúc pây, lúc nắm pây, nắm chưj cạ thiệt phấn lầu lej giá, tẻo nhằng vô phẻp đuổi poj shấy thêm, cần lujc hạc hâư pây shon shư tejo ni pây liêju lej cần đếc tỉ loá (hư).

Tuyện – Tua đếc ni (a) pây liêju nắm shon shư.

23-hoc-tieng-tay-o-truong

Tạ ni pây liêju nắm shon shư.

Hò Tạ giú lườn căm shéc cạ pây shon shư, tọ te pây liêju tij đai chầy, nắm pây shon shư náo. Poj thẩu te pắt đẩy đang shí pin mạy ău lằng (b) nộc, chắng loọng lồng mà, tải te pây lườn tướng cạ poj shấy. Poj shấy p’ạt vạ biắc đá hò Tạ:

“Mầng ni shon shư pện nẩy tội nắc lai: Giú lườn p’uối piàng poj thẩu, mà lườn tướng p’uối piàng poj shấy. Tứ nẩy pây mầng lèo chừa, lèo pây shon shư lầng lầng.”

THAM:

  • Hò Tạ nắm shon shư pây hết lăng?
  • Cần ké te pắt đảy shống te pây tầư ?
  • Poj shấy đá (c) Tạ pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Shon shư lèo chuyên cần.

CẰM NEO:

  • (a) lejn  (b) lằng = shằng  (c) va; coáy.