Shon chin giú – Đối với ông bà

TÓI ĐUỔI PÚ GIAJ

Pú giaj điếp lan cujng bặng (a) poj mej điếp lujc. Pện nẩy lan lèo điếp pú giaj bặng poj mej.

Tuyện – Tua lan ngoan coai

Ngọ chậư nặm hẩư pú giaj

Pú giaj Ngọ ké giá; pú lej phiôm khao, nhuốt (1) khao, giaj lej khẻo lấn, lăng cò, poj mej oóc Ngọ vằn hâư cujng oóc tôjng hết nà, Ngọ táng giú lườn đuổi pú giaj.

Ngọ điếp vạ kỉnh tọng pú giaj lai, lúc hâư Ngọ cujng lỉn giú sẩư lườn. Lujc eng chang bản mà chùa pây liêju Ngọ cujng nắm pây.

Lúc hâư pú giaj loọng, Ngọ p’ển mà ngay, Ngọc chậư nhạn kỉnh hẩư pú ngòi shéc, ău chôjc hẩư giaj tăm miầu. Ngọ hầu hạ pú giaj đảy phijểc lăng lej Ngọ hăn phằng lai.

 

LƯỢC DỊCH:

ĐỐI VỚI ÔNG BÀ

Ông bà thương cháu, cũng như cha mẹ thương con. Vì vậy, cháu cần thương ông bà như cha mẹ. 

Ông bà Ngọ già rồi: Ông tóc bạc, râu bạc, bà răng rụng, lưng còng, cha mẹ Ngọ ngày nào cũng đi làm đồng, Ngọ ở nhà cùng với ông bà.

Ngọ thương và kính trọng ông bà nhiều, lúc nào Ngọ cũng chơi ở gần nhà. Trẻ con trong xóm đến rủ đi chơi, Ngọ cũng chẳng đi.

Lúc nào ông bà gọi, Ngọ chạy liền về, Ngọ đưa kính cho ông xem sách, lấy cối giã cho bà têm trầu. Ngọ giúp đỡ ông bà được việc gì là Ngọ thấy mừng lắm.

THAM

  • Ngọ giú lườn đuổi cần hâư?
  • Lujc đếc chùa pây lỉn, hết lăng Ngọ nắm pây?
  • Ngọ điếp pú giaj pền lừ?

CẰM P’UỐI 

  • Mì pú giaj cón chắng mì poj mej oóc lăng.

CẰM NEO:

  • (1) mujm   (a) tỏng.