Shon chin giú – Giúp đỡ cha mẹ

Giúp đỡ cha mẹ là một trong những bài học đạo hiếu đầu tiên với con trẻ. Trong cuốn SHON CHIN GIÚ, chúng tôi lựa chọn đăng tải và lược dịch, mong được bạn đọc gần xa đón nhận và ủng hộ. 

CHOJI POJ MEJ

Lầu nhằng eng sằng hết đảy phiểjc lăng nắc na, cujng lẻo choji (1) poj mej hết bại phiểjc nẩư, she hẩư poj mej vui toọng.

Tuyện – Nhằng eng (a) hết phiểjc nẩư 

sach-hoc-tieng-tay-10

Dần đang shí coét sân.

Poj oóc cá Dần hết thợ mộc, mej oóc te pây háng khai hàng. Nâư nâư chặu chít lej pây, thâng đăm khít chắng mà lườn. Cá Dần hăn poj mej hết chin (b) vất vả, te nắm choji (pang) đảy phiểjc lăng, đâư cò te nắm ỏn. Nâư hâư te cujng tứn choji poj mej coét lườn vạ hết bại phiểjc nẩư, giá te chắng pây shon shư.

THAM:

  • Poj mej oóc cá Dần hết nghề lăng mòn?
  • Pên rừ toọng cá Dần giú nắm ỏn?
  • Cá Dần hết phiểjc lăng lai?

CẰM PHUỐI:

  • Hết lujc nâư cẳm lèo choji poj mej hết phiểjc

CẰM NEO:

  • (1) choji = pang, hưa
  • (a) shăý; ỷ – (b) hết kin

LƯỢC DỊCH:

Mình còn nhỏ, chưa làm được việc gì nặng, cũng cần giúp cha mẹ những việc nhẹ, để cha mẹ vui lòng.

Cha anh Dần làm thợ mộc, mẹ anh ấy bán hàng ở chợ. Sáng sớm đã đi, tối mịt mới về. Anh Dần thấy cha mẹ làm lụng vất vả, anh ấy chưa giúp được việc gì, trong lòng không yên. 

Sáng nào Dần cũng dậy giúp bố mẹ quét nhà, và các việc nhẹ, rồi mới đi học.