Shon chin giú – Họ hàng

Họ hàng, anh em xa gần, những người liên hệ huyết thống cần quý mến, hỏi thăm nhau, dịp lễ tết, hiếu, hỷ nhớ đến nhau. Dưới đây là một đoạn văn ngắn nói về tình cảm đó!


CẦN CHANG HỌ

Tói đuổi cần chang họ, nắm cảng quây sẩư, pajng nả, pajng lăng, lầu lèo chin giú hẩư thân (a) thiết, giá đảy ngòi căn chút bặng nặm taj.

Tuyện – Pôjc chéng

sách học tiếng tày cho nhi đồng

Thìn pôjc chéng hẩư noọng họ chồm

Thìn đang khay pôjc chéng oóc ngòi, hăn Xuân vạ Hạ là pij noọng chang họ mà liêju liền củ (b) khẩu tajp she.

Mej oóc Thìn mổng ngòi hăn chắng cạ:

“Lujc nắm pền củ chéng pây, au oóc mà hẩư Xuân vạ Hạ chồm đuổi. Pij noọng chang họ vạ căn, mì kỷ bâư chéng nhằng vậy căn, nắm hẩư ngòi, hết pện nẩy nhằng chưj pij noọng lò”.

Thìn tijnh cằm mej oóc, au chéng oóc mà khay hẩư Xuân vạ Hạ ngòi chồm ngay.

CẮT NGHỊA:

  • Họ nả: Họ pạng poj oóc.
  • Họ lăng: Họ pạng mej oóc.

THAM: 

  • Thìn đang shí hêt lăn?
  • Hăn pij noọng chang họ mà lỉn Thìn hết pền lừ?
  • Mej oóc ngòi hăn cạ Thìn pền lừ?
  • Thìn tijng cằm mej oóc hết lăng?

CẰM P’UỐI

  • Đấc lươjt điều, hơn pèo (2) nặm cắt.

CẰM NEO:

  • (1) chéng = ảnh (2) pèo = ăn buôi, ăn chọ
  • (a) sạn siết  (b) nhò