Shon chin giú – Không có ý tứ

Đây là một bài văn khá hài hước, chúng tôi có bổ sung thêm phần lược dịch ở phía cuối bài cho độc giả tham khảo.


NẲM MÌ Ỷ TỬ

Nắm mì ỷ tử hết vaji công phiểjc, mì shắc pày nhằng vaji thâng hây thêm. Hết lăng cujng lèo mì ỷ tử vạ cẩn thận.

Tuyện – Tua đếc hua bău.

000-sach-hoc-tieng-tay

Giáp tèo lồng sum p’on.

Giáp mì tỉnh ái ke, hết lăng mòn nắm mì ỷ tử. Giú sảng lườn, cần giự giài coong she pền toổng sòng-hà hết lườn. Giáp coá sẩư cứ ái tèo khửn tềnh hết ke, mì vằn nấng cần thợ-nề ngào p’on vạ giài she hết lườn. Giáp nắm chắc, coén bặng (a) mọi pày, giú cuây p’ên mà tèo khẩu chính chang toổng p’on pây, thuổm thâng khắu, Giáp nắm hết lừ giò kha oóc đảy, vèo thai khửn, cần lườn pạng sảng tijnh nhìn, oóc pây lajc (tại) ău khửn, shửa khoá te pét pền p’on thuổn. Mừa lườn cần ké hăn, đá, cọn hẩư. Giáp xo xá tứ nẩy nắm đi giú hua bău.

CẰM THAM: 

  • Giáp mì tỉnh lăng mòn loá?
  • Tại pền lừ te tèo khảu toòng p’on?
  • Te tèo khẩu toổng p’on giá te hết lừ?
  • Poj mej hăn te pện nảy lej hết lừ?

CẰM P’UÔI:

  • Hết lăng cujng lèo mì ỷ tử

CẰM NEO:

  • (a) tồng.

LƯỢC DỊCH:

KHÔNG CÓ Ý TỨ

Không có ý tứ làm hỏng việc, thậm chí còn ảnh hưởng tới người khác nữa. Làm chi cũng cần có ý tứ và cẩn thận.

Giáp có tính nghịch ngợm, làm gì cũng không có ý tứ. Cạnh nhà, người ta mua cát để thành đống sắp làm nhà. Giáp qua đó cứ muốn trèo lên nghịch, một hôm thợ xây trộn cát với vôi làm nhà. Giáp không biết, quen như mọi khi, từ xa chạy tới nhảy vào giữa đống vôi, ngập tận gối, Giáp không làm cách nào rút chân ra được, gọi người cứu, hàng xóm nghe thấy, đi ra kéo lên, quần áo dính đầy vôi.

Về tới nhà người lớn thấy vậy, mắng và tẩn cho một trận. Giáp xin tha thứ và từ đó không dám nghịch ngợm nữa (hua bau).

Dịch bởi Ban biên tập Tiengtay.com