Shon chin giú – Làm việc tập trung

HẾT PHIỂJC LĂNG LÈO MÌ SHIM

(Khẩu phiểjc tỉ pây (chủ y))

Lúc shon shư lầu nắm pền hấc lờ. Lầu lèo tijnh ău cằm poj shấy cạ, lej shon chắng đảy chắc khoái.

Tuyện – Tua đếc hấc-lờ.

Chiềng shấy lujc ạ.

Hò Sáu là tua đếc hấc lờ. Giú chang lơjp cứ ái cảng cỏ lự dojm oóc noojc pây.

Nâư nẩy poj shấy tham lujc hạc:

“Bại tua vật tua lăng mòn cải hơn lujc chắc bấu?”

Poj shấy tham lăng mòn, Sáu năm tijnh đây, tứn giặng pía cằm:

“Chiềng shấy lujc ạ”

Bại pằng dặu khua khước khửn. Poj shấy cujng đây khua chắng cạ:

“Mầng là tua vật (a) à? Nếu mâng shon shư chai-xu pện nẩy vằn lăng tăn p’oóc bố táng lăng tua vật.”

THAM:

  • Giú chang lơjp hò Sáu te ái hết lăng lai?
  • Te nghiếng xu tijnh cằm shấy shon cạ bấu?
  • Poj shấy tham caj lăng mòn?
  • Sáu pía cằm pền lừ?
  • Poj shấy cạ Sáu lăng mòn?

CẮT NGHỊA:

  • Hấc-lờ: Nắm au khẩu mốc, nắm mì shim hết phiểc lăng chạy.
  • Chai-xu: Nắm nghiếng xu tijnh cằm cần p’uối.

CẰM NEO:

  • (a) tua súc sheng.

LƯỢC DỊCH:

Làm việc gì cũng phải tập trung

Lúc học mình không được lơ đãng. Mình cần nghe lời thầy cô dạy, học mới nhanh tiếp thu.

Sáu là đứa trẻ lơ đãng. Trong lớp học hay thích nói chuyện riêng, nhìn ra ngoài.

Buổi hôm nay thầy giáo hỏi học trò:

“Các con vật, con gì lớn hơn con, con biết không?”

Thầy hỏi gì, Sáu nghe không rõ, đứng dậy trả lời.

“Thưa thầy em ạ!”

Bạn học thấy thế cười. Thầy cũng buồn cười mới bảo:

“Em là con vật sao? Em học hành mà không để tâm như này, ngày sau khác gì các con vật đó.”