Shon chin giú – Lao động

LÈO HẾT PHIỂJC

Shinh lồng thể mà cần tầư cujng lèo hết phiểjc. Hết phiểjc chắng mì chin. Hết phiểjc lej ăn pổn shajy đú-đú cúa cần lầu.

Tuyện – Cần tầư cujng hết phiểjc

Poj chajng cọn lếch.

Poj oóc mầng hết phiểjc giú chang xưởng thợ coá vằn. Mej oóc mầng giú chang (a) chợ khai giự. Pij nhình mầng ngòi phiểjc lườn vạ hết piầu ngài.

Thợ nề hết lườn, poj chạng cọn lếch, cần hết p’ải lèo tắm húc, thợ nhăjp shửa lej nhăjp shửa khoá, shấy giảo tạy đếc (shon lujc hạc). Tua mèng thương hết thương, tua nôjc hết lằng, lự pây xa thắp mèng mà khun lujc.

Boong lầu ngòi, giú tẩư phạ phajn tua vật cujng lèo hết phiểjc chưj bấu?

Boong mầng nhằng eng (b) sằng hết đảy phiểjc lăng, lèo shon shư she vằn lăng chắng hết đảy phiểjc ích hẩư đang lầu, hẩư tằng lai cần.

CẮT NGHỊA:

  • Xưởng: Tij thợ hết phiểjc

THAM:

  • Poj mej thẩu cạ hết lăng mòn?
  • Pij nhình, pij chài, cạ hết lăng mòn?
  • Thợ nề, thợ mộc, chajng lếch, thợ tắm p’ải, thợ may, shấy gia, shấy giảo hết lăng?
  • Tua mèng thương, thua nôjc hết lăng, nhằng phấn cá lèo hết lăng?

CẰM P’UỐI:

  • Lèo hết phiểjc chắng đảy chin.

CẰM NEO:

  • (a) chang háng – chang phẩư (b) bắn.