Shon chin giú – Nền nếp gia đình

NGHỊA GIA TỘC

Lầu lèo chướng ău nền nếp cúa lườn lầu, cổ hết lừ hẩư poj mej oóc đảy lujng tha nả, lầu giá đảy hết tàng (a) lăng sẩu lóa phajm thâng danh (b) tiểng lườn lầu.

TuyệnTua đếc nắm cần shon cạ.

Mej đá lujc 

Dần lej vằng đếc ke ác, cứ hay bẳn gạch (kích) khẩu lườn bưởng sảng. vằn te bẳn tầư khẩu hua lujc cần pày, mej giaj lườn bưởng sảng biắc hẩư. Mej oóc Dần đảy nhìn loọng Dần vừa cọn vừa đá:

Mầng hết lăng hẩư cần biắc đá pện nẩy? Lujc shon nắm đảy hết nhục thâng poj mej. Mầng nắm ngòi, mầng hết đảy công tạng lăng mòn sằng? She hẩư cần sỉ nhục thâng cần ké pện nẩy.”

THAM

CẰM P’UỐI:

CẰM NEO: