Shon chin giú – Quý mến thầy cô

LÈO ĐIẾP POJ SHẤY

Shấy shon shư lej (a) cần tháy poj mej oóc shon cạ hẩư lầu đảy pền cần đây. Lầu lèo điếp shấy shon shư cujng bặng poj mej oóc.

Tuyện – Lujc hạc (học tò) điếp shấy.

Học tò mà dương shấy.

Sằng thâng giờ shon, bại lujc hạc dặng liêju giú sân lườn tướng.

Ba cạ bại pằng dậu: 

“Pij noọng ới, shấy nhoóc (b) ngám pừa đây, shấy nhằng đứa lai; vằn nẩy khẩu tướng shon, boong lầu lèo nghiếng su tijnh shấy tạy, giá đảy hẩư shấy cảng lai, lej shấy nắm đửa, pện nẩy chắng chử cạ pij noọng lầu mì toọng điếp shấy”

Thuổn mội cần cạ chưj. Lúc khẩu shon, cần hâư cujng najng im tijnh shấy tạy. Poj shấy tạy lẹo buổi nắm hăn đửa chạy, shấy bằng lòng lai.

THAM:

  • Ba cạ bại pằng dậu lăng mòn?
  • Bại pằng dậu cạ tejo pền lừ?
  • Khảu tướng lujc hạc hết lăng?
  • Tại pền lừ shấy bằng lòng?

CẰM P’UỐI

  • Ái hẩư lujc chắc shư lèo ngòi poj shấy hẩư đây.

CẰM NEO

  • (a) là (b) pán