Shon chin giú – Thương yêu cha mẹ

Bài này có sai chính tả, không rõ chú thích (3) là ở từ khóa nào. Ban biên tập Tiếng Tày chúng tôi ghi nguyên văn những lỗi sai chính tả, coi như là những lỗi in ấn thông thường. Trân trọng.


ĐIẾP POJ MEJ OÓC

(THƯƠNG YÊU CHA MẸ)

Poj mej oóc điêp lujc (1) thuổn toọng, lúc hâư cujng lo shuốn hẩư lujc đảy shung shưởng, pện nẩy hết tua (2) lujc lèo điếp poj mej thuổn toọng.

Tuyện – Tua đếc chắc điếp poj mej oóc

sach hoc tieng tay nung thai

Tỷ tújp  hua hẩư mej oóc

Tỷ đảy sốc pi, tỉnh ái lỉn (a) ke. Mì vằn nấng te đang lỉn vạ xá (4) đếc, hăn mej oóc cạ hua chếp, khửn chường (b) mừa nòn. Tỷ phển mà lujm phíac mej oóc vạ tham mej oóc pền lăng? Mej oóc cạ: “Hua chếp lai”. Tỷ cạ: “She lujc tujp hua hẩư mej đây khoái!” Tỷ vưja p’uối (5) vưja pin khửn chường mừa năjng tup hua hẩư mej.

THAM:

  • Tỷ đang lỉn vạ bại đếc hết lăng te thôi mừa?
  • Te cạ đuổi mej ốc pền lừ?
  • Tỷ hết lăng mòn?

CẰM P’UỐI:

  • Hết lujc lèo tijnh (c) cằm poj mej vạ thương điếp poj mej chắng pền.

CẰM NEO: 

  • (1) Lẹo (2) Hò, vằng (3) Bẩu (4) Pang, boong (5) Cảng, chảng
  • (a) hỉn, liêju (b) Khửn, shàng (c) thijnh.