Shon chin giú – Tính ghen

TỈNH GHEN

Lầu nắm pền ghen đuổi cần tầư, nắm pền she toọng hết hại cần tầư shắc pày.

TuyệnTua đếc hay ghen.

0--sach-hoc-tieng-tay

Mạo ghen tua noọng te.

Mạo hăn mẹ oóc điếp tua noọng te hơn te, te toọng ghen. Mej oóc chắc ý chắng loọng cạ:

Noọng te nhằng bả, sằng (a) chắc lăng mòn, mẹ lèo chiều te ỷ nấng. Lujc cải giá lèo chắc shưởng, nhằng she hẩư mej ngòi bặng tua lujc eng chắng (b) p’ông lự lừ.”

Lúc tầư lujc hăn mej shiết tua noọng lujc tejo nắm vui vẻ, lej nghịa pền lừ?

Lujc lèo chắc cạ:

“Ghen pện tỉ lej xẩu, lèo chừa pây chắng đẩy pền cần

CẰM THAM:

CẰM NEO: