Shon chin giú – Tính hay chế nhạo

TỈNH HAY TÁU CẦN

Lầu nắm pền táu cần. Lúc tầư lầu châjp cần mắc phiểjc nắm đây, lầu lèo tham khắm, xa cách pang choji cần. Pện nẩy chắng chưj cạ tua cần đây.

Tuyện – Tua đếc hay táu cần (chế nhạo)

Đinh khua Giáp – Bai pij noọng pằng dặu khua Đinh

Giờ chaji (a) bại lujc hajc oóc liêju chang coojng (sân).

Giáp p’ển toọng đút, lộm khẩu co mạy, tứn giặng ủm toọng hảy. Cá Nhân tằng kỷ cần p’ển pây tham, ngòi Giáp. Đinh hăn Giáp lộm, giặng giú khua vạ táu Giáp cạ:

“Nij mốc chếp loj? Hết lăng hảy pện chế?”

Nắm ngoj p’uối giá đảy lúc nấng, Đinh cujng p’ít kha lộm, giặng nả bắc bỉu vèo chếp. Bại pằng dặu ngòi hăn, cần tầư cujng táu khua Đinh tò tejo:

“Caj này nij khẻo chếp loj?”

Đinh táu Giáp chắng náo giá, ca này tejo thâng cần táu te, thật cujng đảng kiếp te.

CẰM THAM:

  • Tại lăng mòn Giáp hảy?
  • Boong cá Nhân pây đuổi Giáp hết lăng?
  • Đinh hăn Giáp hảy cạ pền lừ?
  • Thâng lúc Đinh lộm bại pằng dặu cạ pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Khua cần giá đảy khua lai, khua cần căjm cón cần đai khua lầu.

CẰM NEO:

  • (a) giờ chaji – giờ saji.