Shon chin giú – Tính lừa dối

TỈNH P’UỐI PIÀNG

P’uối piàng lej tua cần nẳm (nghị) tàng nẩy, pác cảng tàng đai (ứn) lầu nắm pền p’uối piàng. P’uối piàng lej tỉnh loá (a) nhất.

TuyệnTua đếc p’uối piàng.

000-hoc-tieng-tay-hieu-qua

Vằng Ất vởjt vèo khửn cạ phầy mẩy lườn.

Ất lujc cần khai hàng nặm giú tềnh đê. Te tỉnh hay p’uối piàng. Lai pày te vơjt (vèo) khửn cạ phầy mẩy lườn, piàng she cần choji, te khua. vằn poj mej thẩu te nắm giú lườn phầy làm khửn mẩy lườn te caj lình. Te p’ển (b) khẩu bản vèo cạ phẩy mẩy lườn động đính. Tọ lai cần cạ te p’uối piàng nắm cầu tầư pây choji đắp chạy. Thâng lúc chắc cạ phầy mẩy caj lại, lej pây choji nắm lâjp giá. Tốc lăng Ất chắng chắc cạ cảng piàng lej (c) bả vạ thiệt hại hẩư lầu.

CẰM THAM:

CẰM P’UỐI:

CẰM NEO:

Lưu ý: Ở các văn bản này chúng tôi tôn trọng nguyên tác nên một số điểm lỗi về cách bỏ dấu từ chúng tôi vẫn giữ nguyên.