Shon chin giú – Tính lừa dối

TỈNH P’UỐI PIÀNG

P’uối piàng lej tua cần nẳm (nghị) tàng nẩy, pác cảng tàng đai (ứn) lầu nắm pền p’uối piàng. P’uối piàng lej tỉnh loá (a) nhất.

Tuyện – Tua đếc p’uối piàng.

000-hoc-tieng-tay-hieu-qua

Vằng Ất vởjt vèo khửn cạ phầy mẩy lườn.

Hò Ất lujc cần khai hàng nặm giú tềnh đê. Te mì tỉnh hay p’uối piàng. Lai pày te vơjt (vèo) khửn cạ phầy mẩy lườn, piàng she cần mà choji, te khua. Mì vằn poj mej thẩu te nắm giú lườn phầy làm khửn mẩy lườn te caj lình. Te p’ển (b) khẩu bản vèo cạ phẩy mẩy lườn động đính. Tọ lai cần cạ te p’uối piàng nắm cầu tầư pây choji đắp chạy. Thâng lúc chắc cạ phầy mẩy caj lại, lej pây choji nắm lâjp giá. Tốc lăng Ất chắng chắc cạ cảng piàng lej (c) bả vạ thiệt hại hẩư lầu.

CẰM THAM:

  • Ất mì tỉnh lăng mòn loá?
  • Tại hết lừ lúc hò Ất vèo cạ phầy phẩy nắm mì cần pây cửu choji?
  • P’uối piàng hại pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Hết cần lèo chin ngay p’uối thật.

CẰM NEO:

  • (a) sẩu  (b) len khẩu  (c) lej = là.

Lưu ý: Ở các văn bản này chúng tôi tôn trọng nguyên tác nên có một số điểm lỗi về cách bỏ dấu từ chúng tôi vẫn giữ nguyên.