Shon chin giú – Tính lười biếng

TỈNH LAJN

Tại hết lừ cần lầu hay lao? Lao là tại lầu shim phù, nắm chịu nẳm (nghị) lúc mì phiêjc lăng mòn lầu lao, lầu lèo xét ngòi thật pền lao bấu, giá đảy lao piấu she hẩư cần khua cạ lầu lạn.

Tuyện – tua đếc lajn.

000-sach-hoc-tieng-tay-nung-shon-chin-giu-lanj

Mej thẩu hò Ba soi hò Ba oóc shuôn pây au nghé dả (ăn thu).

  • Ba oóc shuôn pây au ăn dả mà hẩư câu?
  • Chiềng mej, lujc lao lai.
  • Lao caj lăng mòn?
  • Phạ đăm lít (đăm tỉ) lujc lao p’i.
  • P’i giú tầư? Mầng cảng coàng oóc pây căm ăn dả mà hẩư câu.

Lujc poj chài hết lăng mà lajn pện nẩy.

Ba tijnh cằm mej p’ển oóc shuôn căm ău ăn dả khẩu mà, chả loóc hết màn pì lai.

CẰM THAM:

  • Mej oóc hò Ba soi hò Ba pây tầư ?
  • Ba pía (a) cằm pền lừ?
  • Pền lừ loọng cạ lajn lej loọng (b) hết cần lăng mòn?
  • Cần màn pì lej cần pền lừ?

CẰM NEO:

  • (a) hòi – vàm  (b) giảo, cho.