Shon chin giú – Tính ương ngạnh

TỈNH CÒ KHENG

Tua đếc cò kheng hết mòn lăng te táng nẳm, táng hết, cần cạ pền lừ te cujng nắm tijnh, cò kheng lẹ cần tầư cujng ghét.

Lầư lèo tijnh cằm cần ké, cần cải shon cạ, vằn lăng chắng pền cần ngay hiến.

Tuyện – Tua đếc cò kheng.

001---sach-hoc-tieng-tay-nung

Ngoj mejn p’át giú tốc lăng.

Hò Ngọ là tua đếc tinh, khoái, tọ te mì tỉnh ương ngạnh. Thâng te hết mòn lăng, cần tầư cạ te cujng nắm tijnh. Giú lườn poj mej đá te lai pày, tại te cò kheng.

Mì vằn đang shí shon shư, te cảng cỏ, poj shấy cạ te năjng im tọ te nắm tijnh. Poj shấy pắt te tứn giặng te nắm tứn. Lúc lẹo (a) giờ boọc lujc hạc mừa, te mejn (b) p’ạt giú tốc lăng piojng giờ nấng chắng đảy mừa. Te nhằng hết ương pện nẩy mì vằn mejn tuối nắm đảy shon.

CẰM THAM:

  • Ngọ mì chửng lăng mòn loá?
  • Hết lừ giú lườn poj mej hay đá, cọn te?
  • Mì pày giú lườn tướng hết lăng te chằng mejn p’ạt?

CẰM P’UỐI:

  • Lujc nắm tijnh poj tijnh mej lej hư.

CẰM NEO:

  • (a) thuôn giờ  – (b) mejn p’ạt = ngài p’ạt