Shon chin giú – Tôn sư trọng đạo

LÈO TÔN KỈNH SHẤY

Poj mej sheng oóc lầu (a), điếp lầu. Poj shấy shon tạy hẩư lầu coai, lầu lèo tôn kỉnh poj shấy bặng poj mej oóc.

Tuyện – Shấy giảo

học tiếng tày tôn sư trọng đạo

Học tò chào poj shấy.

Kẻ thuổn pác nghề, nghề tầư cujng củy, tọ nghề tạy shư củy hơn. Bố mì cần hết nà lej lầu nắm mì khẩu chin, bố mì cần tắm phải, lej lầu nắm mì shửa nujng, bố mì thợ nền, thợ mục, lej lầu nắm mì lườn giú. Nắm mì shấy shon shư khay trí-tuệ (b) hẩư lầu coai, mái cạ lầu hết pền lăng cujng nắm đảy giỏi giang. Pện nẩy tơji cần nắm đảy đây. Lầu lèo tôn kỉnh poj shấy tạy shư lai chắng chưj.

THAM:

  • Tại pền lừ nghề lăng cujng củy?
  • Bố mì cần hết nà, tắm phải, thợ nề (c), thợ mộc (d) lej pền lừ?
  • Tại pền lừ lèo tôn kỉnh poj shấy hơn bại cần?

CẰM P’UỐI;

  • Trọng poj shấy vằn lăng lầu chắng pền shấy.

CẰM NEO:

  • (a) shầu, lầu (b) khay hua-coai hử lầu (c) thợ xay (d) mục-xươjng

LƯỢC DỊCH:

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Cha mẹ sinh ta, thương mến ta. Thầy dạy ta trí tuệ, tôn sư trọng đạo như tôn kính cha mẹ.

Kể khắp nghề trong bách nghệ, nghề nào cũng quý, nhưng nghề dạy học quý hơn. Không người làm ruộng chẳng có gạo ăn, không người dệt vải, không có quần áo, không có thợ xây chẳng có nhà ở. Không có thầy mở mang trí tuệ, làm gì cũng chẳng giỏi giang được, rồi đời người chẳng được tốt lành.

Vậy nên tôn kính người thầy mới là điều hay.

Trọng thầy mới được làm thầy.