Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – II.II Hệ thống âm vị Tiếng Tày – Nùng

CHƯƠNG II: NGỮ ÂM II.II HỆ THỐNG ÂM VỊ TIẾNG TÀY – NÙNG  1. ÂM TIẾT Trong lời nói, một đơn vị phát âm tự nhiên của người ta gọi là âm tiết. Để xem xét các kiểu cấu tạo của âm tiết tiếng Tày – Nùng, ta có thể lập bảng sau đây: 1 … Đọc tiếp