Shon chin giú – Chân thành với bạn bè

MỐC CÒ ĐÂY TÓI ĐUỔI PẰNG DẶU Pằng dặu shon tướng toọc đuổi căn, nâư căjm, lúc hâư cujng hăn căn, lèo điếp căn bặng pij noọng chang lườn, lèo giú lẹo shim chung-hậu đuổi căn. Tuyện – Cần pằng dặu đây. Tám cảng cỏ đuổi Bảy. Bảy: Vằn nẩy chaji lầy pây liêju noj? … Đọc tiếp

Phuối vằn phuối cừn – Phần 5 (Pja – Pjhắc)

Sloong ăn nấy phuối về loại thực phẩm thường ngày. Ban biên tập trân trọng tổng hợp lại. Các từ ngữ này đã có đầy đủ trong TỪ ĐIỂN TÀY NGỮ (Tay Language Dictionary)   PJA (cá)  Pja nà ~~ Cá ruộng Pja pé ~~ Cá bể Pja thai tha bấu lăp ~~ Cá chết không nhắm mắt Pja bẳm ~~ Một loại … Đọc tiếp