Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Câu: IV.II Câu đặc biệt

CHƯƠNG IV: CÂU IV.II CÂU ĐẶC BIỆT Câu đặc biệt là loại câu không thể chia ra được chủ ngữ và vị ngữ. Thí dụ: Phân (mưa) Chử! (phải!) Đây lai! (đẹp quá) Như trên đã nói, câu đặc biệt không thông dụng. Người ta chỉ dùng nó trong một số trường hợp nhất định, … Đọc tiếp