Shon chin giú – Chân thành với bạn bè

MỐC CÒ ĐÂY TÓI ĐUỔI PẰNG DẶU Pằng dặu shon tướng toọc đuổi căn, nâư căjm, lúc hâư cujng hăn căn, lèo điếp căn bặng pij noọng chang lườn, lèo giú lẹo shim chung-hậu đuổi căn. Tuyện – Cần pằng dặu đây. Tám cảng cỏ đuổi Bảy. Bảy: Vằn nẩy chaji lầy pây liêju noj? … Đọc tiếp

Shon chin giú – Người quen của gia đình

CẦN COÉN ĐUỔI CẦN CHANG LƯỜN LẦU Cần coén đuổi poj mej oóc lầu là cần nưa lầu. Tói đuổi bại cần tỉ, lầu lèo nhươjng, chin giú lèo mì phẻp tắc. Tuyện – Tua đếc vô phẻp Ông Ba tức cờ đuổi bảc P’ỏ Mì vằn nấng, ông Ba tức cờ đuổi bảc P’ỏ … Đọc tiếp