Shon chin giú – Họ hàng

Họ hàng, anh em xa gần, những người liên hệ huyết thống cần quý mến, hỏi thăm nhau, dịp lễ tết, hiếu, hỷ nhớ đến nhau. Dưới đây là một đoạn văn ngắn nói về tình cảm đó! CẦN CHANG HỌ Tói đuổi cần chang họ, nắm cảng quây sẩư, pajng nả, pajng lăng, lầu … Đọc tiếp