Shon chin giú – Tính hay chế nhạo

TỈNH HAY TÁU CẦN Lầu nắm pền táu cần. Lúc tầư lầu châjp cần mắc phiểjc nắm đây, lầu lèo tham khắm, xa cách pang choji cần. Pện nẩy chắng chưj cạ tua cần đây. Tuyện – Tua đếc hay táu cần (chế nhạo) Đinh khua Giáp – Bai pij noọng pằng dặu khua Đinh … Đọc tiếp

Shon chin giú – Thật thà với thầy cô

LÈO THẬT THÀ ĐUỔI POJ SHẤY Lúc hâư lầu cujng lèo p’uối thật đuổi poj shấy. Sải cạ hết caj lăng mòn xá lầu lèo cảng ngay. P’uối piàng lej sẩu, lầu nắm pền p’uối. Tuyện – Cần lujc hạc lao shấy. Sáu hết tốc hộp bút Poj shấy đang shí viểt bài nưa bảng, … Đọc tiếp