Shon chin giú – Tính lừa dối

TỈNH P’UỐI PIÀNG P’uối piàng lej tua cần nẳm (nghị) tàng nẩy, pác cảng tàng đai (ứn) lầu nắm pền p’uối piàng. P’uối piàng lej tỉnh loá (a) nhất. Tuyện – Tua đếc p’uối piàng. Vằng Ất vởjt vèo khửn cạ phầy mẩy lườn. Hò Ất lujc cần khai hàng nặm giú tềnh đê. Te … Đọc tiếp