Shon chin giú – Người quen của gia đình

CẦN COÉN ĐUỔI CẦN CHANG LƯỜN LẦU Cần coén đuổi poj mej oóc lầu là cần nưa lầu. Tói đuổi bại cần tỉ, lầu lèo nhươjng, chin giú lèo mì phẻp tắc. Tuyện – Tua đếc vô phẻp Ông Ba tức cờ đuổi bảc P’ỏ Mì vằn nấng, ông Ba tức cờ đuổi bảc P’ỏ … Đọc tiếp