Nèn chiêng là một bản đại trường ca

Tết Tày là một bản đại trường ca xanh rờn đã đi cùng năm tháng. Tết Tày sống mãi với thời gian và người dân bản xứ nơi này. Tết người Tày đã có từ thời hòn đá biết đứng, hòn đất biết ngồi. Bản trường ca tết Tày có nhiều chương đoạn. Mỗi chương … Đọc tiếp