Truyện Kiều tiếng Tày 0085 – 0164

BẢN TIẾNG TÀY: Bân vạ răng bất bình điên đảo Hẩư hoằn xuân kẻm đáo mỏn phai Nhằng slổng hất mjà đai thiên hạ Khéo thai lồng phua mả bấu mì! Rầư đạ nhỉn hất mjề sắc lúc Rầư là gần sliết lủc tham hồng Đạ bấu sắc gần thâng giương giử Sặn nẩy xo … Đọc tiếp