Shon chin giú – Chân thành với bạn bè

MỐC CÒ ĐÂY TÓI ĐUỔI PẰNG DẶU Pằng dặu shon tướng toọc đuổi căn, nâư căjm, lúc hâư cujng hăn căn, lèo điếp căn bặng pij noọng chang lườn, lèo giú lẹo shim chung-hậu đuổi căn. Tuyện – Cần pằng dặu đây. Tám cảng cỏ đuổi Bảy. Bảy: Vằn nẩy chaji lầy pây liêju noj? … Đọc tiếp

Shon chin giú – Thật thà với thầy cô

LÈO THẬT THÀ ĐUỔI POJ SHẤY Lúc hâư lầu cujng lèo p’uối thật đuổi poj shấy. Sải cạ hết caj lăng mòn xá lầu lèo cảng ngay. P’uối piàng lej sẩu, lầu nắm pền p’uối. Tuyện – Cần lujc hạc lao shấy. Sáu hết tốc hộp bút Poj shấy đang shí viểt bài nưa bảng, … Đọc tiếp

Cung khec chồm mà chủa bản chạ chương

Cung khec chồm mà chủa bản chạ chương (Chủ bản cảm ơn khách về thăm) Sưu tầm của nhà nghiên cứu Lưu Đình Tăng. Về bản dịch: Đội ngũ biên tập thấy đây là bản biên dịch từ Nôm Tày sang dùng rất nhiều ngôn ngữ thuần Tày. Có bổ sung về phần dịch Việt … Đọc tiếp

Tuyện déng khẻm – Pẩy

(Tuyện déng khẻm) Đây là ghi chép lại của chúng tôi về sự khác biệt ngôn ngữ Tày – Nùng theo làng bản ở khu Tự trị Việt Bắc trước đây. Nó là câu chuyện vui về nghĩa của từ PẨY (rồi), là từ dùng kiểu địa phương, khu vực khi phát âm từ này … Đọc tiếp