Sách học tiếng Tày Nùng – Lời giới thiệu

Hiện tại sau một khoảng thời gian khảo cứu, ban biên tập chúng tôi nhận thấy, nên chọn lựa một số giáo trình đào tạo cơ bản về ngôn ngữ Tày Nùng. Chúng tôi sẽ cho đăng tải các ấn bản, trên tinh thần tôn trọng ngôn ngữ dân tộc, phi vụ lợi, kính mong … Đọc tiếp