Shon chin giú – Tính ghen

TỈNH GHEN Lầu nắm pền ghen đuổi cần tầư, nắm pền she toọng hết hại cần tầư shắc pày. Tuyện – Tua đếc hay ghen. Hò Mạo ghen tua noọng te. Mạo hăn mẹ oóc điếp tua noọng te hơn te, te mì toọng ghen. Mej oóc chắc ý chắng loọng mà cạ: “Noọng te … Đọc tiếp