Shon chin giú – Chân thành với bạn bè

MỐC CÒ ĐÂY TÓI ĐUỔI PẰNG DẶU Pằng dặu shon tướng toọc đuổi căn, nâư căjm, lúc hâư cujng hăn căn, lèo điếp căn bặng pij noọng chang lườn, lèo giú lẹo shim chung-hậu đuổi căn. Tuyện – Cần pằng dặu đây. Tám cảng cỏ đuổi Bảy. Bảy: Vằn nẩy chaji lầy pây liêju noj? … Đọc tiếp

Shon chin giú – Người giúp việc

NGƯỜI GIÚP VIỆC Cần khỏi, cần lườn giú đuổi lầu cujng bặng tua lujc đâng lườn. Lầu lèo mì toọng lôộng (a) laji, công-bằng, thương điếp cần lườn, cần khỏi chắng pền (b). Tuyện – Cách chin giú đuổi cần lườn. Poj oóc cá Mậu đá cá Mậu. Mì vằn nấng, Mậu đang shí biắc … Đọc tiếp