Shon chin giú – Tính làm liều

TỈNH HAY NẮU, HAY HẾT LẠI. Lúc tầư lầu cảng mòn lăng, lự hết tèo lăng lầu giá đảy phát shính, hết lại. Hết lại lừm lẹo tajo-lỵ, mì lúc tejo shinh oóc hết coàng thêm. Tuyện – Tại hết lại chắng tầư mèng thương đát (đót). Đinh mejn tua mèng thương đát. Đinh oóc … Đọc tiếp