Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – II.II Hệ thống âm vị Tiếng Tày – Nùng

CHƯƠNG II: NGỮ ÂM II.II HỆ THỐNG ÂM VỊ TIẾNG TÀY – NÙNG  1. ÂM TIẾT Trong lời nói, một đơn vị phát âm tự nhiên của người ta gọi là âm tiết. Để xem xét các kiểu cấu tạo của âm tiết tiếng Tày – Nùng, ta có thể lập bảng sau đây: 1 … Đọc tiếp

Phuối vằn phuối cừn – Phần 4 (vị trí)

Boong hây tiếp tục học Tày ngữ với những từ ngữ chỉ vị trí cơ bản, nhưng thường dùng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Ban biên tập sẽ lựa chọn bổ sung vốn từ vào chuyên đề PHUỐI VẰN PHUỐI CỪN với nguyên tắc: Là từ được dùng phổ biến của Bắc-Thái, Cao-Lạng … Đọc tiếp

Phuối vằn phuối cừn – Phần 3

Slương điếp pì noọng! Bài viết của Ban biên tập Tiengtay.com sẽ tiếp tục thực hiện việc tập hợp Tày ngữ theo hướng phong phú nội dung. Cung cấp cái nhìn toàn diện về các sinh hoạt cuộc sống, vốn ngôn ngữ văn hóa cổ. Hiện đại hóa tiếng Tày là mục tiêu lâu dài … Đọc tiếp