Vẻ tỉ tò đin hây – Vẽ bản đồ quê tôi

Dưới đây là bài thơ trích từ tuyển tập của nhà thơ Mã Thế Vĩnh ————————————— Ngòa dìn păy slon địa lí Thày giáo cạ vẻ tỉ tò Vẻ đin hây pì Phja Giang slung cải Tàng tàu Đồng Đăng pjót Thủ đô Vẻ đay pjoòi huốt tồng mội tỉ Vẻ tằng búng lằu dỉ … Đọc tiếp