Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Các loại từ: V.III Tính từ

CHƯƠNG V: CÁC LOẠI TỪ V.III TÍNH TỪ V.III.1 ĐỊNH NGHĨA Tính từ là những từ biểu thị đặc trưng, tính chất của sự vật, của sự hoạt động và có những đặc điểm ngữ pháp là: (a) Có thể trực tiếp làm vị ngữ trong câu bình thường, không cần những từ LẺ (là), … Đọc tiếp