Shon chin giú – Tính lừa dối

TỈNH P’UỐI PIÀNG P’uối piàng lej tua cần nẳm (nghị) tàng nẩy, pác cảng tàng đai (ứn) lầu nắm pền p’uối piàng. P’uối piàng lej tỉnh loá (a) nhất. Tuyện – Tua đếc p’uối piàng. Vằng Ất vởjt vèo khửn cạ phầy mẩy lườn. Hò Ất lujc cần khai hàng nặm giú tềnh đê. Te … Đọc tiếp

Shon chin giú – Chân thành với bạn bè

MỐC CÒ ĐÂY TÓI ĐUỔI PẰNG DẶU Pằng dặu shon tướng toọc đuổi căn, nâư căjm, lúc hâư cujng hăn căn, lèo điếp căn bặng pij noọng chang lườn, lèo giú lẹo shim chung-hậu đuổi căn. Tuyện – Cần pằng dặu đây. Tám cảng cỏ đuổi Bảy. Bảy: Vằn nẩy chaji lầy pây liêju noj? … Đọc tiếp

Shon chin giú – Thật thà với thầy cô

LÈO THẬT THÀ ĐUỔI POJ SHẤY Lúc hâư lầu cujng lèo p’uối thật đuổi poj shấy. Sải cạ hết caj lăng mòn xá lầu lèo cảng ngay. P’uối piàng lej sẩu, lầu nắm pền p’uối. Tuyện – Cần lujc hạc lao shấy. Sáu hết tốc hộp bút Poj shấy đang shí viểt bài nưa bảng, … Đọc tiếp