Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Từ: III.I Ý nghĩa của từ

CHƯƠNG III – TỪ III. I. Ý NGHĨA CỦA TỪ Một từ bao giờ cũng có có hai mặt: Hình thức – Tức là vỏ âm thanh Nội dung – Tức là ý nghĩa Nội dung của từ là sự phản ánh thực tế khách quan vào ý thức con người. Cho nên ý nghĩa … Đọc tiếp